ဆီးေက်ာက္တည္ေရာဂါ ေက်ာက္တည္ျခင္းကို ေပ်ာက္ကင္းေစတဲ့နည္း

ဆီးေက်ာက္တည္ေရာဂါ ေက်ာက္တည္ျခင္းကို ေပ်ာက္ကင္းေစတဲ့နည္း

တေရာ္ကျမန္မာတို႔၏ ရင္းႏွီးေသာမိတ္ေဆြျဖစ္၏။ ထိုတေရာ္က ဘုန္းတန္ခိုးက်က္သေရတိုး႐ုံမွ်မကဆီးေက်ာက္တည္ေသာေရာဂါကို ေပ်ာက္ပါသည္ဟုဆိုလွ်င္ အံ့ဖြယ္ထင္ေတာ့မည္။

တေရာ္ရည္

ဟင္းစားစတီးဇြန္ျဖင့္ နံက္။ ေန႔လည္။ ညတစ္ေန႔သုံးႀကိမ္ေသာက္ပါက ဆီးေက်ာက္တည္ေရာဂါေက်ာက္ကပ္အသည္းစေသာ ေနရာမ်ားတြင္ေက်ာက္တည္ျခင္းမ်ားကိုပါ ေပ်ာက္ကင္းပါေၾကာင္း ေဖၚျပထားပါ၍

ဆီးႏွင့္ပတ္သက္ၾကကုန္ေသာ ေရာဂါခံစားရသူတို႔ ေငြကုန္ေၾကးက်နည္းပါးလွသည့္ျမန္မာ့ေဆးနည္းေလးကို အမ်ားျပည္သူတို႔အား လက္ဆင့္ကမ္းကာ မွ်ေဝေပးမိပါ၏

စာကိုး

နကၡတၱေရာင္ျခည္အမွတ္(350) ဆီးေက်ာက္တည္ေရာဂါအတြက္တေရာ္ရည္ လက္ေတြ႕ေပ်ာက္ကင္းေသာေဆးနည္းဟုဆိုပါသည္။

ရဲမ်ိဳးသူ(ေဗာဓိၿမိဳင္)