အခ်စ္ကမၻာ၀ယ္ အႏွစ္ေတြရွာမယ္

September 28, 2020 0

နီလာေရ…နီလာ……. ေဝ့..နီလာ…အသံခပ္က်ယ္က်ယ္ေလး..ၾကားလိုက္ရမွ.. နီလာေတ်ာက္…အေတြးနယ္ခ်ဲ႕ေနရာမွ… အသိေလး၀င္လာခဲ့ေတာ့သည္…….. ဟုတ္..ကိုႀကီးစိုးမိုး…ဘာမွာမလို့လဲ… ဆက္လက္ဖတ္ရူရန္

1 2 3 7